Helpdesk (010) 303 27 30
Dhr. Kleinleugenmors
’Samen met een mede-hipper laminaat gelegd ...’ > Lees meer

HiP werkt samen

Samenwerken is de kern van ons werk. In een samenleving waarin zorg niet meer vanzelfsprekend is en de nadruk ligt op participatie, zet HiP zich in om de onderlinge betrokkenheid tussen burgers te bevorderen. Dat doen we door nauw samen te werken met allerlei belanghebbende partijen, zodat het werk van HiP van toegevoegde waarde is voor reeds bestaande vormen van zorg. HiP werkt samen met:

Kerken en parochies
HiP biedt kerken en parochies een praktisch instrument om hun van oudsher diaconale taak in een nieuwe samenleving effectief vorm te kunnen geven.
Lees meer >>

De (lokale) overheid
HiP geeft handen en voeten aan de visie van de overheid om mensen te stimuleren hun bijdrage te leveren aan de samenleving, al dan niet geholpen door anderen. Wij bieden de lokale overheid toegang tot het potentieel aan vrijwilligers dat via de kerken en parochies inzetbaar is. Dit levert een sociale basisinfrastructuur op die perfect aansluit bij het gedachtegoed van de WMO.

Organisaties
Op landelijk en lokaal niveau werkt HiP nauw samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties.

Meer weten?
Wilt u meer weten over samenwerken met HiP? Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen.