Helpdesk (010) 303 27 30
Dhr. Kleinleugenmors
’Samen met een mede-hipper laminaat gelegd ...’ > Lees meer

Informatie over HiP

Lokale kerken, parochies en andere organisaties werken binnen de plaatselijke HiP-helpdesk met elkaar samen. Het plaatselijke werk van HiP wordt ondersteund door de landelijke stichting, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, PR en specifieke know how.

HiP Capelle aan den IJssel is een groeiend netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Capelle aan den IJssel kent verschillende kwetsbare groepen mensen die wegens bezuinigingen veelal nog meer in de kou komen te staan. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de Rotterdamse samenleving.

Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

HiP Capelle aan den IJssel is ondergebracht bij Samen 010. Dit is een vrijwilligersorganisatie vanuit levensbeschouwelijk perspectief en voert voor en met een groot aantal Rotterdamse kerken en vrijwilligers allerlei vrijwilligersprojecten uit. De helpdesk van HiP Capelle aan den IJssel is gevestigd bij Samen 010.

Lokale kerken, parochies en andere organisaties werken binnen de plaatselijke HiP-helpdesk met elkaar samen. Het plaatselijke werk van HiP wordt ondersteund door de landelijke stichting, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, PR en specifieke know how.