Helpdesk (010) 303 27 30
Hulpbieder
’Heb van januari t/m september wekelijks de...’ > Lees meer

Samenwerking met organisaties

Vrijwilligersorganisaties
In de plaatsen waar HiP wordt gestart, zoeken we altijd contact met lokale organisaties en initiatieven die zich, net als HiP, richten op het werken met vrijwilligers. Ons doel is elkaar aan te vullen en te versterken waar dat mogelijk is.

Maatschappelijke en sociale hulporganisaties
Zorg wordt steeds duurder. Tegelijkertijd moet er fors worden bezuinigd. Het is dus onvermijdelijk dat er gaten vallen in de zorgverlening. HiP wil als vangnet fungeren voor de zorg die voorheen door professionals werd geboden, maar niet meer door de samenleving kan worden bekostigd. In de plaatsen waar we actief zijn, zoeken we daarom contact met de lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Zij kunnen een beroep op ons doen ten gunste van cliënten die binnen de HiP-doelgroep passen. HiP biedt uitkomst wanneer degene voor wie u deze hulp aanvraagt:
• zelfstandig woont;
• geen vrienden, familie of kennissen heeft die kunnen helpen;
• niet voldoende geld heeft om hulp te kunnen inkopen;
• eventueel beperkt is door gezondheidsklachten.