Helpdesk (010) 303 27 30

Nieuwe website

Nieuwe website
Begin 2013 heeft HiP besloten om te gaan lokaliseren. Tot dan toe werkte HiP met een landelijke helpdesk en een landelijke website. De bedoeling is dat in januari 2015 elke actieve HiP plaats een lokale helpdesk heeft. Deze lokale helpdesk wordt bemensd door vrijwilligers of betaalde krachten en valt onder de verantwoordelijkheid van een lokale diaconale stichting.

Een voorbeeld van een plaats die inmiddels lokaal is gegaan is Rotterdam. Stichting KSA/GCW is een Rotterdamse diaconale stichting die als projecthouder verantwoordelijk is voor verschillende projecten, waaronder nu ook HiP.
Twee medewerkers van deze stichting kregen allebei 8 uur per week om aan de slag te gaan met HiP Rotterdam.

Als landelijke helpdesk werkten we tot voor kort met één database en gekoppelde website waarin alle hulpbieders en hulpvragen stonden en waarvan uit gematcht kon worden. De software waar we gebruik van maakten was niet gebruiksvriendelijk genoeg voor lokale uitrol. Na onderzoek van de mogelijkheden zijn we in gesprek gegaan met met PeerCMS. Deze organisatie bood een mooie oplossing voor een nieuwe database en website waarbij gebruikersgemak en lokale uitstraling een belangrijke plek hebben gekregen.

Het resultaat mag er zijn. Voor elke lokale plaats zal er straks een eigen website zijn met daaraan gekoppeld een database. Daarmee kunnen de lokale helpdeskmedewerkers o.a. snel op zoek naar een geschikte match.
Op deze website kunnen hulpbieders zich snel inschrijven, hulpvragers snel hulpvragen. Ook kunnen zij inloggen in hun gegevens en beschikbaarheid aanpassen. Contactpersonen van kerken kunnen ook inloggen en zo zien welke hulpbieders uit hun kerk ingeschreven staan en ingezet zijn.

We hopen dat alle gebruikers veel plezier gaan hebben van alle mogelijkheden en zien er naar uit om op deze manier veel vraag en aanbod samen te brengen.

23-12-2013