Helpdesk (010) 303 27 30
Heiko
’Je wordt er ontzettend rijk van!’ > Lees meer

Hoe helpt HiP?

Stichting HiP (Hulp in Praktijk) is een interkerkelijke christelijke organisatie die mensen samenbrengt. Mensen die hulp nodig hebben worden in contact gebracht met buurtbewoners uit kerken en parochies die vrijwillig hulp willen bieden.

Leden van kerken en parochies kunnen zich, middels een handige database, inschrijven als hulpbieder. Zo krijgen zij, op grond van hun persoonlijke capaciteiten, kennis en talenten, een plek in het vrijwilligersbestand. Hulpvragen komen telefonisch, of via de website bij de lokale HiP-heldesk binnen. Een medewerker van HiP neemt alle hulpvragen eerst in behandeling, voordat ze de hulpbieders bereiken. Wie als vrijwilliger hulp biedt via stichting HiP, kan ervan opaan dat de hulpvraag afgebakend is en passend binnen de mogelijkheden van HiP.

HiP stimuleert
HiP biedt leden van kerken en parochies een mogelijkheid om het geloof in Jezus Christus handen en voeten te geven in de eigen leefomgeving.

HiP faciliteert
HiP geeft leden van kerken en parochies zicht op de nood in de lokale samenleving. Verbondenheid met andere kerken en parochies zorgt ervoor dat er gezamenlijk meer kan worden bereikt op diaconaal gebied.

HiP maakt zichtbaar
Kerken en parochies krijgen een gezicht binnen de eigen woonplaats en wijk. Hulpbieders verlenen hulp namens de eigen kerk of parochie.

HiP innoveert
De innovatieve software waarmee HiP werkt, maakt een efficiënte match tussen hulpbieder en hulpvrager mogelijk.